Nasza specjalność to kompleksowa budowa domów jednorodzinnych

Przyjmujemy zlecenia na budowy domów na 2024 r. oraz 2025 r.

Kompleksowość usługi polega na:

  • przygotowaniu dokumentacji projektowej,
  • realizacji robót budowlanych z materiałów własnych,
  • odbiorach końcowych i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

Powierzone zadania wykonujemy rzetelnie i terminowo, wspierając się dużym doświadczeniem i wiedzą techniczno – budowlaną.

 

Zapraszamy do współpracy !